Pasirinkite kalbą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – Traktorius) duomenų keitimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas ŽŪ12
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – Traktorius) duomenų keitimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:
1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;
2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);
3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;
4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;
5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.
Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai bei Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285);
- Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.3D-384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138; 2008, Nr. 24-878; 2011, Nr.42-1999).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Duomenų keitimo prašymas, taip pat:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
Kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. nustatytos formos pranešimą apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį;
Kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, pateikiami dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis.
Kai naujasis savininkas pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, kompetentingos institucijos išduotą traktoriaus įsigijimą patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą traktoriaus įsigijimo dokumentą, registro duomenys keičiami vieno iš išvardytų dokumentų pagrindu.
Pasikeitus traktoriaus savininko duomenims, juos registruojantis asmuo pateikia prašymą bei šiuos dokumentus:
1. fizinis asmuo, pasikeitus pavardei – civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pavardės pakeitimo, santuokos ar ištuokos liudijimą;
2. juridinis asmuo – įmonės pavadinimo pasikeitimą patvirtinantį dokumentą.
Pasikeitus traktoriaus techniniams ir eksploataciniams duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.
Pasibaigus registravimo dokumento galiojimo terminui, registruojantis asmuo papildomai pateikia registravimo dokumentą ir dokumentą, pagal kurį nustatomas laikinojo registravimo terminas, kai traktorius įregistruotas laikinai.
Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenys iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazės.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Remigijus Jankus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas,
tel. (8 422) 69 141, el.p. remigijus.jankus@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715,
el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Patikrinus asmens pateiktus duomenis vietoje ir apžiūrėjus registruojamą techniką.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimas Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 10 Eur;
Įmokos kodas 53071
VMI prie LR FM
LT24 7300 0101 1239 4300
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos įregistruojami neterminuotai.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.31; 20.32.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:38:51