Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Organizuoja automobilių, jų priekabų registracijos dokumentų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja, kad laiku būtų atliktos automobilių, jų priekabų techninės apžiūros, organizuoja automobilių, jų priekabų draudimą.
17. Registruoja prašymus vykti tarnybiniais automobiliais į komandiruotes ar į objektus Savivaldybės teritorijoje. Pagal pateiktas paraiškas, esamas galimybes ir tarpusavyje suderintą laiką tenkina specialistų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu.
18. Organizuoja ir užtikrina Savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių skyrimą, efektyvų ir ekonomišką naudojimą, saugojimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. Studijų kryptis – agronomija;
20.3. Studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
20.4. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. Darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;
20.6. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai".

22. Transporto priemonių pažymėjimai:

22.1. Turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-07, 16:57:28