Pasirinkite kalbą

Įgaliojimų tvirtinimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn5
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įgaliojimų tvirtinimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Seniūnas tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (siunčiamiems pinigams ir siuntiniams), darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti. Įgaliojimui sudaryti pakanka vieno asmens (įgaliotojo) pareikštos valios.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810);
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Seniūnijos, į kurią kreipiasi gyventojas - specialistas. 
9. Administracinės paslaugos vadovas Seniūnijos, į kurią kreipiasi gyventojas - seniūnas. 
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys -
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Įgaliojimų tvirtinimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:49:35