Pasirinkite kalbą

Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn13
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Norint vykdyti prekybą Savivaldybės tarybos nustatytose vietose, būtinas leidimas, kurį išduoda seniūnijos. Ši paslauga apima leidimo prekiauti minėtose vietose išdavimą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas (Žin.; 1994, Nr.55, 1049; 2008; Nr. 113-4290);
- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-273 „Dėl prekybos Radviliškio rajono savivavldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo“;
- Radviliškio rajono savivavldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-274 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001-03-01 sprendimo Nr. 152 „Dėl vietinių rinkliavų“ dalinio pakeitimo ir 2003-12-18 sprendimo Nr. T-132 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. 152 dalinio pakeitimo ir papildymo“ bei 2010 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. T-982 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001-03-01 sprendimo Nr. 152 „Dėl vietinių rinkliavų“ dalinio pakeitimo“ panaikinimo.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Žodinis prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Verslo liudijimo kopija.
4. Dokumentas, patvirtinantis mokesčio lengvatą (kai asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą).
5. Sumokėtas vietinės rinkliavos kvitas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Radviliškio rajono viešosiose vietose išdavimą:
vienai prekybos vietai vienai parai: Radviliškyje – 10 Lt; 2,90 Eur Šeduvoje ir Baisogaloje – 8 Lt; 2,32 Eur kitose gyvenvietėse – 5 Lt; 1,45 Eur spurgomis, ledais – 2 Lt; 0,58 Eur gėlėmis, puokštėmis, krepšeliais, vainikais ir žvakėmis prie rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių – 2 Lt; 0,58 Eur iš transporto priemonių – 15 Lt; 4,34 Eur Radviliškyje – 30 Lt; 8,69 Eur.
vienai prekybos vietai vienam mėnesiui: Radviliškyje – 50 Lt; 14,48 Eur Šeduvoje ir Baisogaloje – 40 Lt; 11,58 Eur kitose gyvenvietėse – 30 Lt; 8,69 Eur spurgomis, ledais -20 Lt; 5,79€ gėlėmis, puokštėmis, krepšeliais, vainikais ir žvakėmis prie rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių – 20 Lt; 5,79 Eur iš transporto priemonių – 80 Lt; 23,17 Eur Radviliškyje – 120 Lt; 34,75 Eur.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Žodinis prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Asmuo pateikia žodinį prašymą Šeduvos miesto seniūnijai.
Su prašymu supažindinamas seniūnijos seniūnas, kuris paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus ir nustato kontrolės tipą.
Seniūnijos darbuotojas parengia leidimą prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose.
Parengtas leidimas pateikiamas seniūnui suderinti.
Leidimas patvirtinamas seniūnijos seniūno parašu ir išduodamas interesantui.
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose užregistruojamas Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose registre.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:03:26