Pasirinkite kalbą

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn16
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Pažyma dėl žemės ūkio veiklos išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla paskutinius 10 metų. Prašymas išduoti pažymą dėl žemės ūkio veiklos priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į seniūniją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. BR1-199 „Dėl pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo“ (2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. BR1-576 redakcija).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. prašymas;
2. dokumentai, įrodantys ūkininkavimo paskutinius 10 metų faktą:
- pieno supirkimo ir priskaitymo knygelė;
- ūkininko ūkio registravimo pažymėjimas;
- buhalterinės apskaitos dokumentai;
- gyvulių apskaitos žurnalas;
- žemės nuosavybę patvirtinantys dokumentai;
- raštiškas liudininkų patvirtinimas;
- kiti dokumentai.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų žemės ūkio specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai (išskyrus Radviliškio miesto seniūniją)
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:06:43