Pasirinkite kalbą

Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai

Projekto pavadinimas Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-61-0002
Projekto vykdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto partneriai Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Paramos suma 289 620,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos 51 109,41 Eur
Projekto vertė 340 729,41 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gegužės 4 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gegužės 4 d.

Projekto tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Radviliškio rajono Pakiršinio kaime.

Projekto įgyvendinimo metu planuojamas pastato, esančio Parko g. 6 Pakiršinio k. Radviliškio r., kapitalinis remontas ir įrangos įsigijimas etninės kultūros ir amatų veiklos plėtrai. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta buvusio Pakiršinio dvaro oficina – pastatas bus pritaikytas etninės kultūros ir amatų veiklos plėtrai. Bus nupirkta įranga medžio drožybos, audimo ir keramikos studijų įrengimui.

Įgyvendinus numatytas veiklas, bus sukurtos ne tik naujos darbo vietos, kurios gerins ekonominę aplinką, tačiau bus skatinama socialinė ir kultūrinė plėtra – bus organizuojami mokymai ir renginiai, puoselėjamos tradicijos, kurios didins socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtrauktį, kaimo bendruomeniškumą ir domėjimąsi kultūra, tradicijomis.

Projekto tikslinės grupės – jaunimas (projektu didinamas užimtumas, sudaromos sąlygos kurti, vystyti ekonominę veiklą), socialinę atskirtį patiriantys asmenys (asmenys, gyvenantys žemiau skurdo ribos – kuriamos naujos darbo vietos, organizuojami mokymai didins gyventojų gebėjimus dirbti ir užsitikrinti aukštesnes pajamas; socialinės rizikos šeimos – bus organizuojami mokymai ir renginiai, tai didins socialinę įtrauktį) bei tautodailininkai ir amatininkai (sukurtos darbo vietos leis kurti bei mokyti amatų, nepamiršti tradicijų).

Atnaujintos infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, finansinį projekto tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės taryba, skirdama lėšas iš savo biudžeto. Projekto rezultatais galės naudotis visi asmenys, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt..

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 15:51:08