Pasirinkite kalbą

Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 186 447,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (48 306,00 Eur)
Projekto vertė 234 753,00 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. vasario 8 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 22 d.

Projekto tikslas – skatinti ekonominę plėtrą, mažinti skurdą bei prisidėti prie subalansuotos teritorinės kaimo ekonominės ir bendruomenių plėtros, tiekiant gyventojams kokybišką geriamąjį vandenį Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimuose.

Projekto tikslinės grupės – Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio geriamojo vandens vartotojai (140 namų ūkiai), taip pat kiti kaimų gyventojai, kurie jungsis prie geriamojo vandens tinklų.

Projekto įgyvendinimo metu bus suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų vandenvietėse. Projekto įgyvendinimas prisidės ne tik prie geresnės gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėje sukūrimo, skatins socialinę sanglaudą, mažins kaimo gyventojų socialinę atskirtį, tačiau turės teigiamos įtakos kaimo gyventojų ekonominiam aktyvumui: tiekiant aukštos kokybės geriamąjį vandenį bus sudarytos sąlygos skatinti kaimo tradicinių gaminių gamybą (maisto produktų), kuriems būtinos tinkamos sanitarinės sąlygos ir normos, kurių neatsiejama dalis yra kokybiškas geriamasis vanduo. Projekto įgyvendinimas sukuria aukštą pridėtinę vertę kaimų gyventojams kaip neatsiejama kasdien vartojamų viešųjų paslaugų dalis.

Įgyvendinus projektą numatoma, kad sukurta infrastruktūra bus prižiūrima ir tvarkoma iš UAB „Radviliškio vanduo“ lėšų. Projekto (investicijų) tęstinumas bus užtikrinamas ne trumpiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 13:54:34