Pasirinkite kalbą

Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

Projekto pavadinimas Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas Nr. 20KI-KS-17-1-02541-PR001
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 139 212,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (35 133,00 Eur)
Projekto vertė 174 345,00 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugsėjo 4 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. sausio 30 d.

Projekto tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Radviliškio rajono Aukštelkų kaime, sukuriant gyventojų poreikius  atitinkančią viešąją poilsio, laisvalaikio infrastruktūrą bei pagerinant gyvenamąją bei viešąją aplinką

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti esamą Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyną, išplečiant jo funkcionalumą – numatoma įrengti universalią krepšinio - tinklinio aikštelę ir naujai įrengti lauko teniso aikštelę. Tokio tipo aktyvaus laisvalaikio poilsio zona prisideda prie jautrių socialinių grupių (moksleivių, jaunimo) užimtumo didinimo, prie socialinės atskirties mažinimo, sudaro sąlygas pasiruošti kituose miestuose ir rajonuose vykstančioms sporto varžyboms ar turnyrams, vykdyti bendruomenės veiklos plėtrą, inicijuojant sportines iniciatyvas naujame aikštyne; iš dalies prisideda prie miestelio ekonominės plėtros, kadangi gerėjanti žmonių gyvenimo kokybė prisideda prie gerėjančios investicinės aplinkos.

Projekto tikslinės grupės – Aukštelkų gyventojai (moksleiviai, jaunimas, vyresni sporto entuziastai), taip pat atvykstantys gyventojai iš aplinkinių kaimų, rajonų.

Atnaujintos infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą užtikrins Aukštelkų seniūnija, finansinį projekto tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės taryba skirdama lėšas iš savo biudžeto. Projekto metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi asmenys nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 15:40:17