Pasirinkite kalbą

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0002
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Vėriškių bendruomenė ir Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras
Paramos suma 127 590,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (56 219,17 Eur)
Projekto vertė 183 809,17 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. balandžio 3 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. kovo 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“, Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0002  pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų balandžio 3 d. pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0002 „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Plečiant bendruomenines socialines paslaugas, tikslinga plėtoti ir skatinti vaikų dienos centrų veiklą. Dienos užimtumo  socialines paslaugas gauna tik dalis socialinės rizikos šeimų vaikų. Šių paslaugų tinklo aprėptis turėtų būti didesnė. Svarbu užtikrinti šių paslaugų teikimo teritorinį tolygumą, skatinant plėsti paslaugas mieste ir kaimo vietovėse. Būtina plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir užtikrinti jų prieinamumą.

Skatinant vaikų dienos ir jaunimo užimtumo centrų veiklą, didinat paslaugų gavėjų skaičių, plečiant dienos centrų veiklą ar steigiant naują, paslaugos teikiamos būtų ne tik vaikams iš socialinės rizikos šeimų, bet ir kitų šeimų vaikams.

Planuojamas projekto rezultatas – Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojamos vaikų dienos centro (toliau – VDC) veikloms skirtos patalpos:

  • apie 71,41 m² Sporto g. 1, Vėriškių k., Radviliškio r. sav.;
  • apie  101,34 m² Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškyje. Jose bus įrengtas pandusas ir keltuvas;
  • apie  87,69 m² Grinkiškio g. 9 - 4, Baisogala, Radviliškio r. sav.

Visos patalpos bus pritaikytos neįgaliesiems.  Bus nupirkti nauji baldai (stalai, kėdės, spintos ir kt.) ir įranga (kompiuteriai, šaldytuvai, televizoriai, mikrobangų krosnelė ir kt).

Po projekto įgyvendinimo, abu projekto partneriai, naudosis sukurta infrastruktūra, teiks kompleksinės pagalbas (socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas), kurių tikslas - organizuoti  tinkamą vaikų užimtumą po pamokų, ugdyti vaikų atsparumą socialinės rizikos veiksniams. Projekto finansinį/ investicijų tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projektą – Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel.: (8 422) 69 058,  el. paštu rasa.miskiniene@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 12:53:58