Pasirinkite kalbą

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone

Projekto pavadinimas Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai UAB „MediCa klinika“ ir UAB „Medicinos namai šeimai“
Paramos suma 328 166,17 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CPVA-R-609  „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos

Radviliškio rajono savivaldybės administracija – 95 799,30 Eur

Projekto partneriai – 4465,60 Eur

Projekto vertė 428 431,07 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0014 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų vasario 27 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0014 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti Radviliškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projektas įgyvendinimas su penkiomis  Radviliškio rajono savivaldybėje veikiančiomis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis: VšĮ Radviliškio PSPC, VšĮ Šeduvos PSPC, VšĮ Baisogalos PSPC, UAB „MediCA klinika“ ir UAB "Medicinos namai šeimai“.

Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Radviliškio PSPC ir Šeduvos PSPC patalpų remontas, visoms įstaigoms bus nupirkta medicininės įrangos. Viešosioms įstaigoms bus nupirkta kompiuterinė įranga ir aštuoni nauji automobiliai pacientų lankymui namuose. Planuojama nupirkti baldus šeimos gydytojų kabinetams. 

Planuojamas projekto rezultatas – 35 327 rajono savivaldybės gyventojų, kuriems bus tiekiamos kokybiškesnės ir labiau prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas ir savivaldybėje sumažės mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų.

Projekto tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija, skirdama lėšas pagal poreikį Radviliškio rajono PSPC, Baisogalos PSPC ir Šeduvos PSPC. UAB „MediCA klinika“ ir UAB „Medicinos namai šeimai“ tęstinumą užtikrins steigėjai bei akcininkai, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros srityje, taip pat kiekvienais metais skirdami finansavimą įrangos atnaujinimui bei geresniam paslaugų teikimui.

Daugiau informacijos apie projektą – Agnė Grabauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel.: (8 422) 69 042, el. paštu agne.grabauskiene@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10, 16:04:42