Pasirinkite kalbą

Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61-0006
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Šeduvos globos namai
Paramos suma 210 017,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1.-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (213 392,17 Eur)
Projekto vertė 423 409,17 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. birželio 14 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo sutartis pratęsta iki 2020 m. balandžio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61-0006 „Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1.-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2017 metų birželio 14 d. pasirašė projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61-0006 „Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Radviliškio rajono savivaldybėje mažinant regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms.

Atlikus teikiamų paslaugų, statistinę bei poreikio analizę, taip pat atsižvelgus į Radviliškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą, buvo nustatyta, jog pagrindinė problema – nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas Radviliškio rajono savivaldybėje. Dėl trūkstamų socialinių paslaugų didėja regioniniai skirtumai. Taip pat nustatyta, jog trūksta socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems. Senyvo amžiaus asmenys – viena iš pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų grupių Radviliškio rajone. Visuomenei senstant, integruotos globos ir slaugos poreikis didėja kasmet. Nors socialinės pagalbos paslaugos lengvai prieinamos, tačiau itin trūksta patalpų, kurios galėtų būti suteikiamos asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, tačiau būtinos sąlygos savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą. Remiantis Radviliškio rajono savivaldybės galiojančiu socialinių paslaugų planu nustatyta, jog savarankiško gyvenimo namų paslauga savivaldybėje iki šiol nebuvo teikiama. Sprendžiant gyvenamosios vietos poreikio, socialinių įgūdžių, finansinių išteklių stokos problemas inicijuotas šis projektas.

Pasirengimo projekto įgyvendinimui metu buvo nustatytos pagrindinės projekto tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenys bei asmenys su negalia. Numatomas paslaugos teikimas - neterminuotas.

Planuojamas projekto rezultatas - projekto įgyvendinimo metu bus kuriami savarankiško gyvenimo namai: vykdomi dalies pastato, esančio adresu  Žalioji g. 1 Aukštelkų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.,  kapitalinio remonto darbai, įsigyjami baldai ir įranga. Projekto įgyvendinimo metu remontuojamų patalpų plotas sudaro 546,39 kv.m. Remonto metu pastato patalpose įrengiami 4 vienviečiai kambariai bei 9 dviviečiai kambariai, iš kurių vienas dvivietis kambarys pritaikomas žmonėms su negalia. Įgyvendinus projektą bus užtikrinama galimybė 22 asmenims gyventi savarankiško gyvenimo namuose, kuriuose ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius padės 3 socialiniai darbuotojai, kurie teiks informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), kitas paslaugas.

Projekto finansavimo tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Fizinį tęstinumą bei veiklos tęstinumą ir rezultatų pasiekimą užtikrins Šeduvos globos namai, kurie vykdys pastato priežiūrą, užtikrins sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą, paslaugų nepertraukiamą teikimą.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 15:56:47