Pasirinkite kalbą

Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste

Projekto pavadinimas Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0012
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 455 536,92 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (198 270,16 Eur)
Projekto vertė 653 807,08 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. gruodžio 12 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. spalio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0012 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų spalio 14 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0012 „Eismo saugos priemonių diegimas Radviliškio mieste“ sutartį.

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą Radviliškio mieste, užtikrinant saugų eismą.

Vertinant projekto poreikį buvo išanalizuoti turimi duomenys apie eismo organizavimą mieste ir nustatyta, jog šiuo metu didžiausią dėmesį būtina skirti intensyviausio eismo teritorijoms:  šiuo metu didžiausi eismo srautai, taip pat ir daugiausia avarinių situacijų kyla Vasario 16-osios gatvėje bei šalia esančiose sankryžose - Radvilų ir Vasario 16-osios, Vasario 16-osios ir Maironio bei Žalgirio g. su Maironio g. sankryžoje. Projekto įgyvendinimo metu diegiamos šios eismo saugumą didinančios priemonės:

  1. Vasario 16-osios gatvėje: įrengti pėsčiųjų takai, perėjos ir saugumo salelės, jie bus pritaikyti silpnaregiams. Įrengti kelio ženklai, atliktas horizontalusis kelių ženklinimas, įrengtos pėsčiųjų apsauginės tvorelės. Įrengtas gatvės apšvietimas.
  2. Maironio g. – Žalgirio g. sankryžoje: įrengta iškilioji sankryža su saugumo salelėmis bei pėsčiųjų perėjos ir saugumo salelės.
  3. Radvilų g. ir Vasario 16-osios sankryžoje: įrengta žiedinė sankryža, pertvarkyti pėsčiųjų šaligatviai, įrengtos saugumo salelės. Įrengti silpnaregių paviršiai, saugumo salelės, kelių ženklai ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės.
  4. Vasario 16-osios ir Maironio g. sankryžoje: įrengta sankryža, pertvarkyti pėsčiųjų šaligatviai.  Įrengti silpnaregių paviršiai, saugumo salelės, kelių ženklai ir pėsčiųjų apsaugines tvoreles.

Planuojamas projekto rezultatas – padidėjęs eismo saugumas Radviliškio miesto gyventojams, taip pat rajono gyventojams, atvykstantiems į Radviliškį, kitiems miesto lankytojams.

Atnaujintos infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą, finansinį projekto tęstinumą užtikrins projekto vykdytojas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, skirdama lėšas iš savo biudžeto. Projekto metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi asmenys nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt. Mažiausiai 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos nebus keičiamos nuosavybės teisės, taip pat nebus iš esmės keičiamas veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdis, tikslai arba įgyvendinimo sąlygos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 144, (8 610) 01012, el. paštu gintautas.vicas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 13:29:33