Pasirinkite kalbą

Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms

Projekto pavadinimas Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408-61-0005
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 574 714,61 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (103 548,23 Eur)
Projekto vertė 678 262,84 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005 „Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ 8.1.2. konkretų uždavinį „Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2016 metų rugsėjo 1 d. pasirašė projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0005 „Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ sutartį.

Projekto tikslas – padidinti Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.  Projekto tikslinės grupės – tai visi asmenys, įrašyti į socialinio būsto Radviliškio rajono savivaldybėje eilę (bendrąją, jaunų šeimų, neįgaliųjų ir pan.) ir laukiantys socialinio būsto nuo 2005 metų.

Projektu siekiama išplėsti galimybes aprūpinti socialiniu būstu visas Radviliškio rajono socialines gyventojų grupes, sumažinti ilgiausiai laukiančiųjų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą, sudaryti geresnes jų gyvenimo sąlygas.

Planuojamas projekto rezultatas - Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bus padidintas 14 vnt. socialiniais būstais. Įgyvendinus projektą visi socialiniai būstai nuosavybės teise priklausys Radviliškio rajono savivaldybei. Projekto veiklų rezultatais naudosis tikslinės grupės nariai. Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-05, 09:07:59