Pasirinkite kalbą

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr.  08.1.1-CPVA-V-427-08-0003
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Radviliškio pagalbos šeimai centras
Paramos suma 269 055,36 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (0,00 Eur)
Projekto vertė 269 055,36 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio 7 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2019 metų birželio 7 d. pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0003 „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projektu bus steigiami 3 nauji Projekto partnerio Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas" bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BBGN).

Projekto tikslinė grupė yra Partnerio „Nykštukas" globojami vaikai. 

Pereinant nuo Institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų ir įsteigus 3 BVGN nebeliks vaikų globos namuose „Nykštukas“ globojamų vaikų, kiekvienoje šeimynoje gyvens po 4 - 8 vaikus. Todėl darbuotojai galėtų daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su globotiniu. Apgyvendinant globotinius būtų vadovaujamasi šeimyniniu modeliu - šeimynoje gyventų broliai, seserys.

Planuojama, kad bus įsigyjami 3 gyvenamieji butai. Vienas BVGN butas bus pritaikytas žmonėms, turintiems negalią. Gyvenamieji butai bus perkami Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio mieste Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Raudondvario k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl., Šiaulėnų mstl., Pakalniškių k., Skėmių k., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl. teritorijoje. Projekto lėšomis numatomas visų BVGN įsigijimas, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas. 

Partneris užtikrins veiklos, paslaugų tęstinumą (teiks socialinės globos paslaugas). Vadovaudamiesi  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24  d. tarybos  sprendimu Nr. T -1046, įgyvendinus projektą, įsigyti BVGN pastatai su žemės sklypais priklausys tik Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybei, kuri užtikrins investicijų tęstinumą. Planuojama projekto partneriui perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įgytą projekto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel.: (8 422) 69 058,  el. paštu rasa.miskiniene@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-15, 11:44:50