Pasirinkite kalbą

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. spalio 24 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos (atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl.) komplektai mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projekte dalyvauja Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos:

 • Radviliškio r. Baisogalos gimnazija
 • Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija
 • Radviliškio r. Šeduvos gimnazija
 • Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija
 • Radviliškio r. Sidabravo gimnazija
 • Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla
 • Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
 • Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla
 • Radviliškio Vaižganto progimnazija
 • Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
 • Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželis.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos paskirtas projekto koordinatorius – Marija Motiejūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė: 28 mėn.

Daugiau informacijos apie projektą: puslapyje http://www.vedlys.smm.lt, kuriame pateiktos priemonių naudojimo instrukcijos mokytojams ir veiklų su gautomis priemonėmis aprašai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-11, 13:18:34