Pasirinkite kalbą

Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas

Projekto pavadinimas Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas Nr. 20KI-KS-17-1-02585-PR001
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 118 596,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (29 749,00 Eur)
Projekto vertė 148 345,00 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugsėjo 4 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. sausio 30 d.
Finansavimo sutartis pratęsta iki 2020 m. birželio 1 d.

Projekto tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Radviliškio rajono Šiaulėnų miestelyje, sukuriant gyventojų poreikius  atitinkančią viešąją poilsio, laisvalaikio infrastruktūrą bei pagerinant gyvenamąją bei viešąją aplinką

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti esamą Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos lauko sporto aikštyną, išplečiant jo funkcionalumą – numatoma įrengti universalią krepšinio ir tinklinio aikštelę, lauko teniso aikštelę bei renovuoti esamus bėgimo takus. Tokio tipo aktyvaus laisvalaikio poilsio zona prisideda prie jautrių socialinių grupių (moksleivių, jaunimo) užimtumo didinimo, prie socialinės atskirties mažinimo, sudaro sąlygas pasirengti kituose miestuose ir rajonuose vykstančioms sporto varžyboms ar turnyrams, vykdyti bendruomenės veiklos plėtrą, inicijuojant sportines iniciatyvas naujame aikštyne; iš dalies prisideda prie miestelio ekonominės plėtros, kadangi gerėjanti žmonių gyvenimo kokybė prisideda prie gerėjančios investicinės aplinkos.

Projekto tikslinės grupės – Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos moksleiviai bei miestelyje gyvenantys vaikai, jaunimas, vyresnio amžiaus sporto entuziastai, taip pat atvykstantys gyventojai iš aplinkinių kaimų, rajonų.

Atnaujintos infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą užtikrins Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija, finansinį projekto tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės taryba, skirdama lėšas iš Savivaldybės biudžeto. Projekto metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi asmenys, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt..

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 15:44:29