Pasirinkite kalbą

Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas

Projekto pavadinimas Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0003
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
Paramos suma 23 119,56 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (1 874,56 Eur)
Projekto vertė 24 994,12 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugsėjo 6 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 metų rugsėjo 6 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0003 „Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ sutartį.

Projekto tikslas – mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės asmenims, t. y. asmenims, sergantiems tuberkulioze, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą ir kurie lankosi Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centro DOTS kabinete, bus dalijami talonai maisto produktams įsigyti.

Planuojamas projekto rezultatas – tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės Radviliškio rajone – 62 asmenys.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10, 16:05:03