Pasirinkite kalbą

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje

Projekto pavadinimas Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0006
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 410 326,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Europos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (494 507,50 Eur)
Projekto vertė 904 833,50 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. liepos 3 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gegužės 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0006 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2017 metų liepos 14 d. pasirašė projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0006 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti Radviliškio miesto Eibariškių parko kraštovaizdžio arealo būklę stiprinant ir palaikant ekologinę pusiausvyrą bei didinant vizualinį estetinį potencialą (GK). Eibariškių parko gamtinio karkaso teritorijoje bus vykdomi sutvarkymo darbai:

  1. kraštovaizdžio tvarkymas, išsaugojimas, vizualinis ir estetinis kraštovaizdžio formavimas, želdinių atnaujinimas (mažaverčių bei invazinių rūšių augalų naikinimas, vertingų augalų sodinimas), pritaikymas edukacinėms veikloms (buko ar skroblo gyvatvorės labirintas);
  2. įrengiami nauji pantoniniai tilteliai per tvenkinio salas;
  3. įrengiamas apžvalgos bokštas su apžvalgos aikštele, medinio tako labirintas pelkėje su paukščių stebėjimo platforma;
  4. įrengiami nauji kieto pagrindo pėsčiųjų takai, mediniai takai smėlėtose vietose, kompostavimo aikštelė.
  5. įrengiama poilsio zona formuojant daugiamečių augalų lysves, numatant geriamojo vandens stotelę.
  6. įrengiami mažosios architektūros elementai: suoliukai, šiukšliadėžės, stendai ir kt.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti žoliapjovę bei vejos traktoriuką su priedais tvarkomos teritorijos priežiūrai.

Planuojamas projekto rezultatas – Įgyvendinus projektą bus suformuota gamtinio ekologinio kompensavimo teritorija, užtikrinami medžiaginiai bei energetiniai ryšiai su užmiesčio teritorijomis, saugant kraštovaizdžio įvairovę ir gamtinius rekreacinius išteklius, užtikrinant kokybišką trumpalaikį miestiečių poilsį artimojoje aplinkoje bei išlaikant ir gausinant biologinę įvairovę mieste.

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį pagrindinėms tikslinėms grupėms – vietos gyventojams, bendruomenėms, organizacijoms, mokiniams sukuriant naują traukos centrą mieste. Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 14:00:06