Pasirinkite kalbą

Projektas „Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.“

Projekto pavadinimas Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g. Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0006
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 148 417,08 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (26 191,25 Eur)
Projekto vertė 174 608,33 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. liepos 5 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. birželio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g. Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0006 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 metų rugsėjo 18 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0006 „Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.“ sutartį.

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą Radviliškio mieste, gerinant vietinės reikšmės kelių techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones.

Vertinant projekto poreikį buvo išanalizuoti turimi duomenys apie eismo organizavimą mieste ir nustatyta, jog šiuo metu daugiausia dėmesio būtina skirti Gedimo ir Radvilų gatvių sankirtai, kuri yra šalia Radviliškio ligoninės, parduotuvių, Radviliškio policijos komisariato, sporto klubo, ritualines paslaugas teikiančios įstaigos, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos. Visos nurodytos įstaigos sutraukia didelius pėsčiųjų ir automobilių srautus, kurie sukelia nuolatines avarines situacijas, o jose kyla grėsmė nukentėti pėstiesiems ir automobiliuose važiuojantiems asmenims.

Nustatyta esminė problema – didelis avarinių situacijų skaičius nereguliuojamoje Gedimino ir Radvilų gatvių sankirtoje, kurioje nėra įdiegtų eismo saugumo priemonių.

Planuojamas projekto rezultatas – padidėjęs eismo saugumas pėstiesiems ir automobiliu vykstantiems asmenims Gedimino ir Radvilų gatvių sankirtoje.

Planuojama įrengti žiedinę sankryžą Gedimino ir Radvilų gatvių sankirtoje su 3 įvažiavimais ir 3 išvažiavimais. Centrinė salelė neužvažiuojama. Eismo juostų skaičius – 1 vnt. Vietoje esančių dviejų pėsčiųjų perėjų, įrengus žiedą projektuojamos – trys saugesnės pėsčiųjų perėjos. Projektinis įvažiuojančio transporto greitis 30–40 km/h.

Atnaujintos infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą, finansinį projekto tęstinumą užtikrins projekto vykdytojas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, skirdama lėšas iš savo biudžeto. Projekto metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi asmenys nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt. Mažiausiai 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos nebus keičiamos nuosavybės teisės, taip pat nebus iš esmės keičiamas veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdis, tikslai arba įgyvendinimo sąlygos.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 144, (8 610) 01012, el. paštu gintautas.vicas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-05, 08:31:27