Pasirinkite kalbą

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste “

Projekto pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0006
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 167 150,56 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (113 073,83 Eur)
Projekto vertė 280 224,39 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio 7 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste“ Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0006 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 metų sausio 7 d. pasirašė projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste“ Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0006 sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Radviliškio rajone.

Planuojamas projekto rezultatas – Projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką šalia Gedimino g. Radviliškio mieste (sutampančios su krašto keliu Nr. 212 Radviliškis–Pakruojis) ruože nuo 0,00 iki 1,49 km). Tako ilgis – 1,49 km, tako plotis – 2,5 m. Tako danga – asfalto danga. Takas nuo gatvės atskiriamas žalia veja. Tako trasoje įrengiamos poilsio aikštelės su suoliukais, šiukšliadėžėmis, dviračių stovais. Pėsčiųjų takas pritaikomas žmonėms su negalia, įrengiama neregių vedimo sistema iš betono trinkelių. Naujas pėsčiųjų ir dviračių takas bus apšviestas.

Projekto nauda – gerėjantis pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimas, didinamas gyventojų mobilumas ir prisidedama prie aplinkos taršos mažinimo Radviliškio rajone.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros eksploataciją, priežiūrą, tinkamą naudojimą ir finansinį projekto tęstinumą  po projekto įgyvendinimo užtikrins projekto vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija.  Projekto metu sukurtais rezultatais galės naudotis visi asmenys, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios ar kt.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintautas Vičas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 144, (8 610) 01 012, el. paštu gintautas.vicas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 15:24:15