Pasirinkite kalbą

Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus

Projekto pavadinimas Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61-0001
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 291 392,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (113 930,00 Eur)
Projekto vertė 405 322,00 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. kovo 31 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. spalio 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61-0001 „Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2017 metų kovo 30 d. pasirašė projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61-0001 „Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus“ sutartį.

Projekto tikslas – spręsti šias problemas:

  1. nepakankamas visuomenės domėjimasis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime;
  2. kultūros paslaugų kokybė ir forma neatitinka laikmečio aktualijų ir visuomenės poreikių, o teikiamos kultūros paslaugos nėra pakankamai patrauklios žingeidžiam lankytojui.

Šiuo metu dvaro veikla orientuota tik į istorinį infrastruktūros išsaugojimą, sukurtos infrastruktūros būklės palaikymą ir pan. Nustatyta, jog siekiant didinti teikiamų paslaugų kokybę būtina atnaujinti paveldo infrastruktūrą, didinti objekto estetinį patrauklumą, teikti naujos formos kultūros paslaugas lankytojams.

Planuojamas projekto rezultatas - siekiant atskleisti vertingąsias objekto savybes ir padidinti lankytojų susidomėjimą kultūros paveldo objektu, bus atlikti kultūros paveldo objekto, esančio adresu Burbiškio k.1,  Pakalniškių sen., Radviliškio r. (Burbiškio dvaro sodybos (U.K. KVR 472) rūmų (U.K.KVR 23338) pastatas) remonto ir restauravimo darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai bei stendai. Kultūros paveldo objekte bus parengta nauja edukacinė programa bei atnaujintos erdvės, įrengta istorinė ekspozicija, kurios per metus papildomai pritrauks apie 200 lankytojų.

Įgyvendinus projektą bus teikiamos kokybiškesnės kultūros paslaugos: vykdomos naujos Burbiškio dvaro istorijos ir kultūros pažinimo edukacinės programos, organizuojamos ekskursijos. Atliktus tvarkybos darbus bus atskleistosios pastato vertingosios savybės, kurios bus pristatomos lankytojams. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad bus tenkinami Lietuvos ir užsienio turistų, moksleivių, studentų, senjorų kultūriniai poreikiai. Naujų technologijų ir patrauklių netechnologinių sprendinių pagalba bus pritraukiama daugiau lankytojų, skatinant domėjimąsi dvaro ir rajono istorija, ugdant lankytojų kūrybiškumą, saviraišką, jų socialinius ir komunikacinius gebėjimus.

Projekto finansavimo tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Fizinį tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės Daugyvenės kultūros istorijos muziejus, kuris vykdys pastato priežiūrą, užtikrins sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Taip pat numatoma, jog Radviliškio rajono savivaldybės Daugyvenės kultūros istorijos muziejus užtikrins numatytų veiklų po projekto įgyvendinimo vykdymą, t.y. užtikrins, jog bus sukurta ir vykdoma nauja edukacinė programa „Profesijos dvare", atnaujins ekspoziciją, pagal galimybes atnaujins interaktyviomis priemonėmis pateikiamą informaciją.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-05, 09:14:50