Pasirinkite kalbą

Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908-61-0007
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 418 481,11 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (108 079,17 Eur)
Projekto vertė 526 560,28 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio 29 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908-61-0003 „Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 metų birželio 29 d. pasirašė projekto Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908-61-0007 „Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ sutartį.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo bei palankios aplinkos investicijoms kūrimo Šeduvos mieste. Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai sutvarkyta viešoji erdvė Šeduvos mieste: Kaštonų ir Laisvės aikštės. Įrengiama turgaus aikštė, automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkomi šaligatviai, važiuojamosios dalies danga, pastatomi mažosios infrastruktūros elementai, pasodinami želdiniai, įrengiamas naujas apšvietimas.

Planuojamas projekto rezultatas – kompleksiškai sutvarkyta viešoji erdvė Šeduvos mieste: Kaštonų ir Laisvės aikštės.

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį pagrindinėms tikslinėms grupėms – Šeduvos gyventojams, viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims, sukuriant naują traukos centrą miestelio centrinėje dalyje. Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-04, 13:36:27