Pasirinkite kalbą

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėj

Projekto pavadinimas Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 04.5.1-TID-R-518-61-0001
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai UAB „Emtra“
Paramos suma 344 250,00 Eur
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ Europos Sąjungos Sanglaudos fondų lėšomis
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (60 750,00 Eur)
Projekto vertė 405 000,00 Eur
Projekto vykdymo laikas Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio 25 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 04.5.1-TID-R-518-61-0001 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

Transporto investicijų direkcija (nuo 2018-06-01 VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2018 m. balandžio 25 d. pasirašė projekto Nr. 04.5.1-TID-R-518-61-0001 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti viešuoju (miesto ir priemiestinio) transportu teikiamų paslaugų kokybę bei skatinti gyventojus naudotis mažiau aplinką teršiančiu viešuoju transportu. Projekto metu numatoma įsigyti naujas (neeksploatuotas) nekenksmingas aplinkai keleivinio transporto priemones (3 vnt. ekologiškų autobusų), kurios leis pagerinti viešojo transporto kokybę, bus pagerintas susisiekimas tarp miesto ir kaimo.

Remiantis 2017 metų duomenimis Radviliškio r. savivaldybėje keleivius vežė 28 autobusai. Vežėjų aptarnaujančių Radviliškio rajono savivaldybę autobusų parko autobusų amžius siekia 21 m. Šio transporto trūkumai ne tik dėl didelių kuro sąnaudų, bet keleiviams nepatogu,  žiemos metu šalta, autobusai nepritaikyti neįgaliųjų ar specialių poreikių turinčių žmonių įlipimui / išlipimui.

Planuojamas projekto rezultatas – projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas didinti gyvenamosios teritorijos patrauklumą tikslinėms grupėms, tuo pačiu bent iš dalies prisidės prie teritorijos patrauklumo verslui didinimo.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos transporto priemonės bus pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Dėl šios priežasties išaugs socialiai pažeidžiamos grupės judrumas, o tuo pačiu ir socialinė įtrauktis, sumažės socialinė atskirtis. Naujų ekologiškų transporto priemonių dėka bus sudarytos komfortiškos keliavimo sąlygos, dėl ko bus sudaryta papildoma paskata gyventojams rinktis mažiau aplinką teršiantį, ekologišką transportą. Dėl atnaujinto viešojo transporto parko išaugs ir keliaujančių viešuoju transportu skaičius.

Projekto įgyvendinimas turės įtakos pagrindinėms tikslinėms grupėms: Radviliškio rajono gyventojams, Radviliškio miesto gyventojams, lankytojams iš regiono, lankytojams iš Lietuvos, taip pat judėjimo negalią ar specialių poreikių turintiems žmonėms.

Projekto metu įsigytų viešojo transporto priemonių priežiūrą ir tinkamą  projekto rezultatų naudojimą po projekto įgyvendinimo užtikrins projekto vykdytojas drauge su projekto partneriu.  Įsigytų viešojo transporto priemonių tinkamą eksploataciją ir priežiūrą, finansinį projekto tęstinumą užtikrins projekto vykdytojas drauge su partneriu, skiriant lėšas iš savo biudžeto. Už fizinį projekto tęstinumą po projekto pabaigos yra atsakinga Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, (8 686) 54 654, el. paštu gintaras.pilypas@radviliskis.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-05, 09:04:06