Pasirinkite kalbą

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC6

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vėžimėlis);
 • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

Būsto teisinio statuso reikalavimai:

 • būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 • dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);
 • naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 m. tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. laisvos formos prašymas pritaikyti būstą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. neįgaliojo pažymėjimas;
 4. mokinio ar studento pažymėjimas (teikia besimokantys asmenys);
 5. išrašas ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 6. Neįgalumo lygio pažyma, slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio pažyma;
 7. kita pareiškėjui svarbi informacija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • išrašas iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
 • savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Formas Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopija arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopija;
 • išrašas iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
 • išrašas iš Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategoriją (apdraustojo kategorija);
 • Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Ananjevienė, tel: (8 422) 69 049;
el. paštas - lina.ananjeviene@radviliskis.lt 
kabineto numeris - 109

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas rasa.miskiniene@radviliskis.lt 
kabineto numeris - 110

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

-

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 • Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-


Būsto pritaikymas neįgaliesiems paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:26:33