Pasirinkite kalbą

Dokumentų neįgaliojo pažymėjimo išdavimui priėmimas ir pažymėjimo išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC27

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų neįgaliojo pažymėjimo išdavimui priėmimas ir pažymėjimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas:

 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis arba invalidumo grupė neterminuotam laikotarpiui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. prašymas;
 2. pažyma dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. darbingumo lygio nustatymo arba MSEK pažyma (kopija daro soc.išmokų specialistai);
 5.  3x4 nuotrauka.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Justina Červinskienė
tel. (8 422) 69 032, el. paštas: justina.cervinskiene@radviliskis.lt kabineto numeris – 112.

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Vida Januševičienė
tel. (8 422) 69 032, el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112.

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui pažymėjimas keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

 • Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

 • Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, neįgaliojo pažymėjimus išduoda ir keičia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.36.

Dokumentų neįgaliojo pažymėjimo išdavimui priėmimas ir pažymėjimo išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:36:21