Pasirinkite kalbą

Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų

Dokumentų priėmimas išmokai neįgaliesiems už komunalines paslaugas skyrimui

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC16

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šios išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

  1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
  2. Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  3. Mokinių registro duomenys;
  4. Duomenys apie neįgalumą iš NDNT tarnybos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Justina Červinskienė, tel. (8422) 69032,
el. paštas: justina.cervinskiene@radviliskis.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vida Januševičienė, tel. (8422) 69032,
el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033,
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt 
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėn.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  • Administracinė paslauga yra galutinė;
  • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
  • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
  • Ši išmoka mokama kas mėnesį 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio už einamąjį mėnesį asmeniui ir naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apsimokėti ar kurui įsigyti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.26.


Dokumentų priėmimas išmokai neįgaliesiems už komunalines paslaugas skyrimui paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:14:31