Pasirinkite kalbą

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC15

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui, jo tėvo tarnybos laikotarpiu,  skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos (57 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
 2. Prašymas išmokai gauti;
 3. Vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo įrašas;
 4. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą;
 5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;

Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė
Sonata Dekker, tel. 8 422 69 147,
el. paštas: sonata.dekker@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ( Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr A1-683 redakcija)

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį;
 • Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka;
 • Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama, nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos;
 • Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui mokama vaiko motinai. Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui;
 • Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-


Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:13:43