Pasirinkite kalbą

Dokumentų rengimas teikimui skirti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC9

 2.

Administracinės paslaugos versija

1

 3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų rengimas teikimui skirti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.

 4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parengiami ir pateikiami dokumentai Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.

 5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Daugiavaikės motinos prašymas (pildomas vietoje);
 2. Daugiavaikės motinos asmens dokumentas;
 3. Dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą;
 4. Daugiavaikės motinos gyvenimo aprašymas;
 5. Jei asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius, pateikiama NDNT išduota darbingumo lygio pažymos kopija (pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005-07-01 I ir II gr. invalidais));
 6. Pažyma apie gaunamas išmokas (pažymų pateikti nereikia, jei išmokos gaunamos iš SODROS ar Socialinės paramos skyriaus);
 7. Vaikų gimimo liudijimai;
 8. Dukrų santuokos liudijimai (jei ištekėjusios ir pakeistos pavardės);
 9. Vaikų sutikimai dėl duomenų tikrinimo apie teistumą;
 10. Mirusių vaikų mirties liudijimai;
 11. Visų vaikų charakteristikos, išduotos mokymo įstaigų, darbdavių arba seniūnų. Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo skirti II laipsnio valstybinę pensiją pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

 7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti laisvos formos prašymą bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti.

 8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė  Justina Červinskienė, tel. (8 422) 69 032
justina.cervinskiene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė  Vida Januševičienė, tel. (8 422) 69 032
vida.januseviciene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112

 9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt 
kabineto numeris – 110.

 10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Surinkti reikalingus dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, išsiunčiami į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

 11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (DOC formatas), prašymo forma (PDF formatas).

Sutikimo forma (DOC formatas), sutikimo forma (PDF formatas).

 13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis-vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės
paslaugos teikimo ypatumai

 • Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno arba notaro).
 • Užsienio valstybių išduoti dokumentai (asmens tapatybės dokumentai, charakteristikos ir pan.) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477)

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Suruošta byla siunčiama  į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-15 11:31:50
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:38:28