Pasirinkite kalbą

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC14
2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas
4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:

 • žuvo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.

Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams:

 • žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);
 • žuvusiųjų našliams (našlėms);
 • žuvusiųjų tėvams (įtėviams);
 • asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;
 • asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, įvykių metu buvusiems nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);
 • asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas ;
 • Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36.
6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas;
2. jeigu statusas pripažįstamas po mirties - žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos nuorašą;
3. sužalotiems - sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros pažymos nuorašą;
4. žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams - žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotos pažymos nuorašą ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančių dokumentų nuorašus;
5. Nepriklausomybės gynėjų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariams - nepriklausomybės gynėjo invalidumą patvirtinančio pažymėjimo ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus*;
6. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, nuorašą;
7. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuorašą (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
8. Dvi fotonuotraukos (2x3 cm).

Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą ir apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ir jos teritoriniai skyriai – apie asmens darbingumo lygį ir jo priežastis.
8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. buhalterės pavaduotoja Birutė Stančiūtė
Tel. (8 422) 69 132, el. paštas: birute.stanciute@radviliskis.lt ,
kabineto numeris – 116.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo ir pažymėjimų išdavimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale;
 • Asmenys, kuriems išduodami pažymėjimai, pasirašo specialiame registracijos žurnale.
15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:32:01