Pasirinkite kalbą

Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC17

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo turi teisę gauti pažymą apie Socialinės paramos skyriuje gaunamas/gautas išmokas. Prašymas užregistruojamas socialinių išmokų apskaitos sistemoje PARAMA. Pažyma išduodama asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymas (2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2666, nauja redakcija)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė

Alma Dailidonienė, tel. (8 422) 69 053,
el. paštas: alma.dailidoniene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė,  tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt
kabineto numeris-110

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

-13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  • Administracinė paslauga yra galutinė.
  • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

 

Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:33:08